Safadasht Ind Town, Malard 021-65423925
PRODUCTS نمایندگی ها ABOUT CAREERS COVID-19 CONTACT
با هم و برای هم
به استوار بپیوندیدضوابط اعطای نمایندگی توزیع

 • تعاريف:
  • شرکت: شرکت استوار طب ایرانیان
  • توزیع کننده، نماینده: متقاضی اخذ نمایندگی و نماینده توزیعی شرکت استوار طب ایرانیان
  • اداره کل: اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • مسئولیت‌ها:
  • مدیرعامل، تضمین کیفیت، ناظر فنی و مدیر فروش
 • اقدامات:
  • ضوابط اعطای نمایندگی توزیع، الزامات عمومی توزیع‌کنندگان:
  • ارائه آگهی تأسیس و روزنامه رسمی با موضوع فعالیت مرتبط با توزیع تجهیزات پزشکی برای شرکتهای متقاضی و پروانه کسب بالای 15 سال برای واحد صنفی متقاضی توزیع
  • داشتن فضای فیزیکی مناسب، به لحاظ نگهداشت و انبارش کالا، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی اداره کل
  • ارائه گواهی سپری نمودن دوره آموزشی مسئول فنی جهت توزیع کالاهای سطح 1 (قلبی، چشمی، ارتوپدی، ارولوژی، جراحی با کلاس خطر C و D )
  • سابقه فعالیت توزیعی و سابقه ارائه خدمات کارگذاری اتاق عمل برای کاشتنی های ستون فقرات در حوزه جغرافیایی مورد درخواست بیش از 5 سال با قابلیت ارائه مدارک مثبته (فاکتور، نسخ، اسامی جراحان و مراکز)
  • در اختیار داشتن ناوگان حمل و نقل و عوامل انسانی مورد نیاز متناسب با حجم عملیات به تأیید بازرس شرکت به نحویکه امکان اجرای تعهدات و رعایت ضوابط اداره کل را داشته باشند
  • ارائه تضامین مالی معادل دو برابر تعهد خرید دوره در ابتدای هر دوره قرارداد
  • پایبندی و تعهد به همکاری در جهت ردیابی محصول طبق دستورالعمل ها و آیین نامه های اداره کل و شرکت
  • همکاری کامل در مورد تکمیل پرسشنامه جراحان و پرسشنامه بیماران و همچنین سایر فرم های مورد درخواست شرکت
  • تایید در مصاحبه حظوری مدیرعامل و ناظر فنی
  • تایید محل فعالیت در بازرسی محل فعالیت
  • اخذ تایید واحد تضمین کیفیت شرکت در مورد عملکرد نماینده توزیعی و حفظ نمره بالای 7 از 10 برای تمام طول مدت نمایندگی
 • الزامات اختصاصی توزیع‌کنندگان
  • عدم توزیع کالای مشابه از سایر برندهای داخلی در طول مدت نمایندگی
  • مسئول فنی تجهیزات پزشکی معرفی‌شده، نمی‌تواند در بیش از یک واحد توزیع‌کننده، به‌طور هم‌زمان، عهده‌دار این سمت باشد.
  • مسئول فنی تجهیزات پزشکی معرفی‌شده، می‌بایست از حداقل یک سال پیش از اقدام برای نمایندگی توزیعی در آن شرکت صاحب سمت بوده باشد. لیست بیمه و یا گزارشttac یا سامانه های جایگزین بررسی میگردند.
  • مسئول فنی تجهیزات پزشکی معرفی‌شده، می‌بایست در زمان فعالیت توزیعی، در واحد توزیعی حضور داشته باشد.
  • در صورتی که در بازرسی سرزده هرگونه مغایرت عملکرد با تعهدات مشاهده گردد، شرکت مجاز به برخورد طبق آیین نامه نمایندگان توزیعی خود میباشد.فرم زیر را جهت بررسی درخواست نمایندگی توزیعی پر نمایید


Join OSTOVAR™Join OSTOVAR™ Join OSTOVAR™
Distributors:      
  sales@ostvar.com

Send Us An Emailواحد صنعتی پیشرفته

تولید کننده تجهیزات پزشکی

OSTOVAR™

Company

Vision & Mission

Code Of Ethics and Policy

PRODUCTS

Spine Deformity

Non-Alcoholic Handrub

Non-Alcoholic Disinfectant

SERVICES

Instrument Lease

Surgery

IFU Training Programs
© Ostovar Teb Iranian - Copyright, and All Rights Reserved. 2020           Privacy Policy           Cookie Policy           Reg. No. 517542